lördag 12 mars 2011

Alltså ett nytt inlägg med dagens fundering

utan foton på projekt, det får väl gå lite i otakt den här gången. Jag bär alltså med mig berättelsen om paradiset, ormen och äpplet inför kommande söndag. Och så har vi haft personaldag om miljöfrågor. Jag har kommit på en sak. Om det är så att felet från början bestod i att Eva och Adam åt av kunskapens träd (inte i historisk bemärkelse kanske men i symbolisk), och om ormen hade rätt när hon sa att människorna skulle bli som gudar ifall de åt av frukten, då består kanske felet i att vi använder vår förmåga, vår kunskap, vår vetenskap, vår skaparkraft för att sätta oss över skapelsen. Felet, synden, kanske består i att vi har glömt att vi är en del av naturen. Att vi finns där jämsides med allt annat som lever. Vi kanske har mera medvetande, vi kanske har större förmåga, vi kanske har mer kunskap - men vi är fortfarande en del av skapelsen. Och vi glömmer respekten, respekten för det som finns där samtidigt med oss. Respekten för djuren som vi äter, respekten för marken som vi exploaterar, respekten för skapelsen. Och det är nog därför som vi förstör ... . Jag tror inte att vi inte får äta kött, jag tror inte att vi ska låta bli att forska, men vi måste lära oss respekten, och vi bär ett ansvar som inget annat djur behöver bära. ... Lite komplicerat, men så tänker jag just nu, liksom på prov.... .

Denkelei des Tages (oder der Nacht)
Im Moment trage ich die Geschichte von der Schlange und dem Apfel im Paradies mit mir herum. Ausserdem hatten wir Studientag über Umweltfragen. Mir ist etwas klar geworden. Wenn der Fehler ursprünglich darin lag, dass Eva und Adam vom Baum der Erkenntnis assen (nicht wörtlich aber symbolisch), und wenn die Schlange Recht hatte, als sie sagte, die Menschen würden wie Götter werden, wenn sie von dessen Früchten ässen, dann liegt der Fehler vielleicht darin, dass wir Menschen unsere Erkenntnis, unser Wissen, unsere Möglichkeiten, unsere Kreativität benutzen, um uns über die Schöpfung zu erheben. Der Fehler, die Sünde, besteht vielleicht darin, dass wir vergessen haben, dass wir ein Teil der Natur sind. Dass wir neben allem, was lebt, existieren. Wir haben vielleicht ein anderes Bewusstsein, mehr Wissen usw, aber wir sind immer noch ein Teil der Schöpfung. Leider haben wir den Respekt verloren für die Tiere, deren Fleisch wir essen, für den Boden, den wir nutzen, für die ganze Schöpfung. Und deshalb zerstören wir. .. Ich glaube nicht, dass wir alle Vegetarier werden müssen, ich denke auch, dass Wissenschaft wichtig und gut ist, aber wir müssen Respekt lernen, und wir haben eine Verantwortung, die kein anderes Tier tragen muss. ...
Kompliziert und nur zur Probe gedacht, aber das geht mir gerade im Kopf herum....

Schlaft schön ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar